Chwila, ładujemy stronę...

REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez spółkę Fenicjanin Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, za pośrednictwem serwisu internetowego thisisme.pl.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawcą i właścicielem serwisu internetowego thisisme.pl jest firma Fenicjanin z o.o. z  siedzibą na ulicy ul. Lubczykowa 2 A/1 81-589 w Gdyni, NIP: 9581668476, REGON: 361050811 wpisaną pod numerem KRS: 0000549141 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; e-mail: kontakt@thisisme.pl.
 2. Wszelkie prawa do serwisu internetowego thisisime.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w serwisie należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz za zgodą sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie internetowym thisisme.pl treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu internetowego thisisme.pl przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 2 Korzystanie z serwisu internetowego

 1. Korzystanie z serwisu internetowego thisisme.pl odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w regulaminie.
 2. W celu złożenia zamówienia w serwisie internetowym thisisme.pl konieczne jest podanie zgodnych z prawdą danych (adres e-mail, adres miejsca zamieszkania, telefon). W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 3. Korzystając z serwisu internetowego thisisme.pl Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania serwisu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta serwisu thisisme.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy sprzedawcy.
 5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu internetowego thisisme.pl wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji serwisu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes sprzedawcy.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni więc stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci internet.

 § 3 Rejestracja

 1. W celu składania zamówienia w serwisie internetowym thisisme.pl Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji, podając dane (adres e-mail, adres miejsca zamieszkania, telefon). Rejestracja jest bezpłatna i następuje w momencie zakupu towaru w serwisie.

§ 4 Zamówienie

 1. Informacje zawarte w serwisie internetowym thisisme.pl nie stanowią oferty sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów.
 2. Klient może składać zamówienia w serwisie internetowym thisisme.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym towarem znajdującym się w serwisie internetowym thisisme.pl. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta u sprzedawcy umowy kupna-sprzedaży na towary będące przedmiotem zamówienia.
 5. Dane dotyczące złożonego zamówienia udostępniane są Klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.
 6. Ceny w serwisie internetowym thisisme.pl zamieszczone przy danym towarze:
  1. ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy.
  2. ceny nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
  3. wszystkie ceny wyrażone są w kwocie brutto; informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności.
 1. Klient ma możliwość śledzenia na bieżąco realizacji swojego zamówienia drogą e-mailową:
  1. zamówienie złożone – informacje, że zamówienie zostało poprawione złożone;
  2. zamówienie opłacone – informacje, że przedpłata na koncie thisisme.pl została zaksięgowana.
  3. zamówienie w procesie produkcji – informacje, że towar jest w procesie wyklejania.
  4. zamówienie wysłane – paczka z towarem została przekazana kurierowi. Klient dostanie również na e-mail informację z numerem listu przewozowego, aby mógł śledzić swoją przesyłkę aż do momentu jej otrzymania.

§ 5 Płatność

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary, jeżeli są dostępne podczas składania zamówienia:
  1. przedpłatą kartą kredytową.
  2. przelewem na podany numer konta.
  3. w systemie Payu/PayPal.

§  6 Dostawa

 1. Każda usługa realizowana jest wyłącznie na indywidualne zamówienie klienta po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. Zamówione towary są dostarczane do Klienta przez profesjonalne firmy kurierskie (DHL, DPD) na adres wskazany przy rejestracji.
 3. Na czas realizacji zamówienia składa się produkcja towaru (przygotowanie pliku graficznego, druk, kontrola jakości, pakowanie – 80% czasu dostawy) oraz wysyłka (20% czasu dostawy).
 4. Każda usługa przesyłana jest w ciągu 9 dni – wysyłka standardowa oraz 6 dni – wysyłka express.
 5. W przypadku wysyłki zagranicznej do kraju nie należącego do UE odbiorca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich opłat celnych obowiązujących w danym kraju, w tym opłat kontroli celnej.
 6. Usługa jest świadczona wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie towaru nie jest możliwe, spółka Fenicjanin z o.o. zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich Klientów. Jeżeli Klient zapłacił za towar i nie zgadza się na wydłużony czas realizacji zmówienia, wartość towaru zostanie mu natychmiast zwrócona.
 7. Sprzedawca przesyła zgodnie z wolą Klienta, na podany adres e-mail Klienta, fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, pracownik dostawcy spróbuje skontaktować się telefonicznie z Klientem, w celu skutecznego dostarczenia zamówionego towaru.

§  7  Reklamacje

 1. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w obecności pracownika dostawcy, sprawdzić również, czy dostarczony towar nie uległ uszkodzeniu podczas dostawy.
 2. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu. W ciągu 10 dni roboczych spółka Fenicjanin Sp. z o.o. wyśle do Klienta ponownie zamówiony produkt bez dodatkowych kosztów lub zwróci pieniądze.
 3. Klient ma prawo zwrócić towar w przypadku wykrycia wad technicznych w terminie 30 dni od momentu jego dostarczenia. Klient zobowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio u sprzedawcy. W ciągu 10 dni roboczych spółka Fenicjanin Sp. z o.o. wyśle do Klienta ponownie zamówiony produkt bez dodatkowych kosztów lub zwróci pieniądze.
 4. Uwaga! W celu zapewnienia najwyższej jakości druku na walizce rekomendujemy,  aby w momencie wybierania zdjęcia na front walizki używać plików graficznych o minimalnych wymiarach:
  – 4077×6206 pixeli i rozdzielczości 300 dpi dla walizek w rozmiarze małym (small)
  – 4855×7475 pixeli i rozdzielczości 300 dpi dla walizek w rozmiarze średnim (medium)

Jest możliwość nadruków z plików minimalnych o wymiarach 1500×1500 i rozdzielczości 300 dpi, jednak może to mieć wpływ  na jakość wydruku.  Serwis thisisme.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość druku, jeśli przesłane pliki nie będą spełniać minimalnych wymagań podanych powyżej, jak również nie ponosi odpowiedzialności za prawa autorskie zdjęć wykorzystywanych przez Klienta w kreatorze. W wypadku przesłania przez Klienta pliku graficznego o innych wymiarach niż poddane wyżej, produkt  nie będzie podlegał reklamacji. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedawcą.

§  8 Zwrot należności

 1. UWAGA! Towary z kolekcji personalizowanej This is me nie podlegają zwrotowi.

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. Towary z kolekcji Bubule podlegają zwrotowi na następujących warunkach:

Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar z kolekcji Bubule w okresie 30 dni od dostarczenia zamówienia, bez podania przyczyny. Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie oryginalny, nieuszkodzony i z kompletną zawartością.  W celu dokonania zwrotu, prosimy o kontakt bezpośrednio do sprzedawcy. W ciągu 10 dni roboczych firma Fenicjanin Sp. z o.o. dokona zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

   3. W wypadku gdy zajdzie konieczność dokonania przez sprzedawcę zwrotu należności wpłaconej przez Klienta, sposób zwrotu należności  uzależniony będzie od formy pierwotnej zapłaty na rzecz sprzedawcy:

 1.  w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
 2. w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU, sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
 3. w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych Paypal, sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli Klient nie przekaże sprzedawcy wymaganych danych w odpowiednim czasie.

§  9 Usługi nieodpłatne

 1. Klient może nieodpłatnie zamieszczać w serwisie internetowym thisisme.pl swoje indywidualne i subiektywne opinie, rekomendacje dotyczące towarów. Zamieszczając treści Klient oświadcza, że:
  1. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej, o której mowa w §9 ust. 1 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
  2. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz sprzedawcę.
  3. nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w §9 ust. 1 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 regulaminu.
 2. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej o której mowa w §9 ust. 1 powyżej jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta w serwisie internetowym thisisme.pl.
 3. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 ust. 1 regulaminu, sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §9 ust. 1, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

§  10 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z serwisu internetowego thisisme.pl  wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta jego danych osobowych lub wejście w ich posiadanie przez osoby trzecie. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego danych osobowych nastąpiło z przyczyn zawinionych przez sprzedawcę lub przyczyn, za które sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 3. Wyłącznym źródłem zobowiązań sprzedawcy jest niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§  11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w serwisie internetowym thisisme.pl narusza jego prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z serwisu internetowego thisisme.pl treści będących przyczyną naruszenia.
 3. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Klienta z prowadzonego zbioru danych. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 4. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe Klientów oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 5. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

§  12 Postanowienia końcowe i zmiana regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w serwisie thisisme.pl.
 2. Regulamin może ulec zmianie. Wszelakie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w serwisie thisisme.pl.
 3. Wszystkie zamówienia są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu pomiędzy Klientem, a sprzedawcą jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 5. Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2016 r.