Chwila, ładujemy stronę...

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy thisisme.pl.
 1. Sprzedawcą i właścicielem serwisu internetowego thisisme.pl jest firma Fenicjanin z o.o. z  siedzibą na ulicy ul. Lubczykowa 2 A/1 81-589 w Gdyni, NIP: 9581668476, REGON: 361050811 wpisaną pod numerem KRS: 0000549141 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; e-mail: kontakt@thisisme.pl.
 1. Fenicjanin Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających serwis internetowy thisisme.pl.

§ 1 Jak zbieramy dane?

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w serwisie internetowym thisisme.pl (adres e-mail, adres miejsca zamieszkania, telefon). Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta w każdym momencie.
 1. Podczas korzystania z serwisu internetowego thissime.pl pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 1. Od Klientów mogą być pobierane również dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć.
 1. Od Klientów mogą być pobierane również dane osobowe dla celów marketingowych, co oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (np.: newsletter) od sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany podczas rejestracji.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. W przypadku dokonania rejestracji Klienta w serwisie internetowym thisisme.pl jego dane wykorzystywane są w celu: zapewnienia możliwości dokonania zakupów w serwisie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, z którą współpracuje spółka Fenicjanin Sp. z o.o.
 2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy kupna-sprzedaży spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez serwis Paypal, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy kupna-sprzedaży spółce  Paypal z siedzibą w Luxemburgu.
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych, dostosowania serwisu internetowego thisisme.pl do preferencji Klientów.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis internetowy thisisme.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez spółkę Fenicjanin Sp. z o.o. na komputerze osoby odwiedzającej serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Fenicjanin Sp. z o.o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w serwisie.
 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów korzystających z serwisu internetowego thisisme.pl. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu internetowego thisisme.pl będzie nadal możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Fenicjanin Sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Klientów. Numer IP umożliwia dostęp do internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez spółkę Fenicjanin Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu serwisu internetowego thisisme.pl, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.
 4. Serwis internetowy thisisme.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Fenicjanin Sp. z o.o. nie jest właścicielem tych stron w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

  §4 Dostęp do danych

 1. Klient przekazuje swoje dane osobowe sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację, złożenie i realizację zamówienia Klienta w serwisie thisisme.pl.
 2. Do danych osobowych Klientów zbieranych przez serwis internetowy thisisme.pl mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Fenicjanin Sp. z o.o.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”
 4. Klient ma możliwość usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy ze spółką Fenicjanin Sp. z o.o. w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania.
 5. Spółka może natomiast odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w serwisie internetowym thisisme.pl regulamin. W takim wypadku zachowanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia regulaminu i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez spółkę Fenicjanin Sp. z o.o. roszczeń wobec danego Klienta.
 6. W przypadku subskrypcji newslettera Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji w serwisie.

§5  Zabezpieczenia

 1. Fenicjanin Sp. z o.o.  stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Fenicjanin Sp. z o.o.  zobowiązuje się chronić wszelkie dane Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Dane osobowe Klientów w spółce Fenicjanin Sp. z o.o.  są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Fenicjanin Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@thisisme.pl.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2016 r.